Szanowni Państwo,
Plan lekcji na II semestr znajduje się tutaj

W związku z niemożliwością sprawnego rozpoczęcia zajęć od poniedziałku, ogłaszam dzień 18.01.2021 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych z puli dni do dyspozycji dyrektora. Zachęcam jednak do kontaktu elektronicznego z nauczycielami.

Z poważaniem
Marcin Józefaciuk
Dyrektor ZSR

Wracamy do rzeczywistości i w związku z tym, kilka informacji :

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od poniedziałku, 18 stycznia szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego. W związku z tym, 18.01 dostaną Państwo pełną informację na temat które z zajęć kształcenia praktycznego oraz w którym zawodzie będą realizowane zdalnie, a które stacjonarnie.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Więcej informacji na temat zakończenia ferii zimowych można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

Marcin Józefaciuk
Dyrektor ZSR

Sposoby składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
1. Wypełnienie w domu, wydrukowanie, podpisanie i przyniesienie do szkoły (na portiernię lub do sekretariatu)
2. Wypełnienie w domu, wydrukowanie, podpisanie i przesłanie jej pocztą tradycyjną na adres szkoły
3. Wypełnienie w domu, wydrukowanie, podpisanie, zeskanowanie oraz przesłanie mailem na kontakt@zsr.elodz.edu.pl z maila szkolnego ucznia
4. Wypełnienie w domu i przesłanie ePuapem z podpisem profilem zaufanym
5. Przyjście do szkoły, pobranie deklaracji oraz uzupełnienie jej i złożenie.

Marcin Józefaciuk
Dyrektor ZSR

UWAGA– terminy oraz wytyczne do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajdują się tutaj

Szanowni Państwo
Od 7.12.2020 roku w całej szkole obowiązywać będzie poniższy rozkład dzwonków (zgodnie z sugestiami rodziców i uczniów):
0. 7.20-7.55
1. 8.00-8.35
2. 8.40-9.15
3. 9.20-9.55 (dłuższa przerwa)
4. 10.05-10.40
5. 10.45-11.20
6. 11.25-12.00 (dłuższa przerwa)
7. 12.10-12.45
8. 12.50-13.25
9. 13.30-14.05
10. 14.10-14.45

* lekcja trwa 35 minut
* przerwa trwa 5 minut
* po 3 i 6 godzinie lekcyjnej jest dłuższa przerwa

UWAGA
Zmianie również uległ plan lekcji (drobnej).

Po konsultacjach z nauczycielami zawodu informuję, że od 7.12 wracają na zajęcia praktyczne uczennice i uczniowie klas 2 technikum usług fryzjerskich (po sp i po g) oraz klas 3 i 4 w zawodzie technik hodowca koni.

Oznacza to, że na zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej od 7.12 uczęszczać będą:
 * technicy usług fryzjerskich klasy 2, 3, 4
* technicy optycy klasy 3, 4
* technicy hodowcy koni klasy 3 i 4
* wszyscy fryzjerzy (branżowa szkoła)

Życzę Państwu zdrowia
Marcin Józefaciuk
Dyrektor ZSR

Szanowni Uczniowie,
Szanowne Uczennice,
Szanowni Opiekunowie,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 30.11.2020 r. częściowo wracają stacjonarne zajęcia praktyczne dla uczniów.
W porozumieniu z nauczycielami praktycznej nauki zawodu oraz w trosce o bezpieczeństwo uczniów i uczennic Zespołu do szkoły na zajęcia praktyczne wracają uczniowie i uczennice klas III i IV technikum w zawodach technik usług fryzjerskich oraz technik optyk jak również wszystkie oddziały branżowej szkoły I stopnia.

Uczniowie i uczennice wracają TYLKO na zajęcia praktyczne (oznaczone w planie lekcji prefiksem P) oraz warsztaty szkolne jak również na indywidualne jazdy konne i ciągnikiem rolniczym.

Zajęcia teoretyczne i ogólnokształcące oraz praktyczne w innych zawodach niż podane powyżej odbywają się zdalnie do 3.01.2021 r.

Więcej informacji przekażą Państwu wychowawcy.

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 4.01.2021 r. do 17.01.2021 r. w całej Polsce trwają ferie zimowe.

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z ostatnimi zmianami, nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe zostaje przedłużone do 29 listopada.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczyciel uczący w klasie maturalnej przedmiotu maturalnego może zorganizować stacjonarne konsultacje indywidualne lub w małych grupach. (konsultacje są nieobowiązkowe i służą przygotowaniu do egzaminu a nie poprawianiu ocen).

Możliwe jest również przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada możliwe jest prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie w mniejszych grupach, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.
Na tę chwilę dotyczy to architektów krajobrazu. Po konsultacjach z nauczycielami doszliśmy do wniosku, że póki co nie ma potrzeby organizowania stacjonarnych zajęć praktycznych przygotowujących do egzaminu.
Zgodnie z komunikatem MEN, pozostałe zajęcia praktyczne (których nie można nauczyć zdalnie lub/i dotyczą sesji czerwiec /lipiec) powinny zostać uzupełnione w późniejszym terminie.

Do 29 listopada uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Z poważaniem
Marcin Józefaciuk

Szanowni Państwo,

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 24 października do 8 listopada 2020 roku zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów szkół ponadpodstawowych

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Z poważaniem

Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła

Szanowni Państwo

Zaktualizowany pod kątem nauczania zdalnego plan lekcji znajduje się tutaj

Plan obowiązuje od poniedziałku 26.10.2020.

Kilka istotnych uwag technicznych:

  1. Program Teams działa najlepiej na przeglądarkach MS Edge oraz Google Chrome. Prosimy o nieużywanie do jego uruchomienia przeglądarki Firefox. Występują też problemy wydajnościowe przy użyciu aplikacji Teams zainstalowanej na dysku komputera. Teams działa także prawidłowo jako oddzielna aplikacja zainstalowana a urządzeniach mobilnych w systemach Android oraz IOS.
  2. Wygenerowane hasła i adresy które uczniowie otrzymali na początku roku szkolnego służą do logowania TYLKO na platformie Office 365. Nie działają one w aplikacji Vulcan. Aby zalogować się do dziennika elektronicznego należy najpierw aktywować konto w Office 365, a później zarejestrować się w systemie Vulcan i tam wygenerować hasło do dziennika. Poradniki jak to zrobić dostępne są w linkach poniżej.

Michał Wajsen
wicedyrektor
Zepołu Szkół Rzemiosła

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie, Uczennice,
Przekazuję Państwu plik do ściągnięcia – zarządzenie Dyrektora wraz z wytycznymi w sprawie zdalnego nauczania.


Aby pobrać, kliknij tutaj

W razie pytań, proszę o kontakt z wychowawcą lub dyrektorem.
Z poważaniem
Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła

Szanowni Państwo,

10 września o godzinie 17:00 na platformie Teams odbędą się zdalne zebrania z rodzicami.
Wejście na grupę odbywać się będzie za pomocą loginu i hasła ucznia na office.com.
Wychowawcy rozdadzą hasła tym uczniom, którzy ich jeszcze nie posiadają.

Kolejne zebranie, 22.10 planowane jest już w trybie stacjonarnym.

W razie pytań czy niejasności – poniżej znajdą Państwo kontakt do wychowawcy:
I TF – m.cybulska-rakoczy@zsr.elodz.edu.pl
I THF – r.gniezdzilo@zsr.elodz.edu.pl
I TAO – m.czajka@zsr.elodz.edu.pl
II TFG – a.rossi@zsr.elodz.edu.pl
II THG – m.kowalczyk@zsr.elodz.edu.pl
II TAOP – m.lasocka@zsr.elodz.edu.pl
II TFS – j.siedlik@zsr.elodz.edu.pl
II TFAS – k.urbas@zsr.elodz.edu.pl
II THPS – d.muller@zsr.elodz.edu.pl
III TF – w.florczyk@zsr.elodz.edu.pl
III TH – a.pokora@zsr.elodz.edu.pl
III TAOP – w.tybura-nykiel @zsr.elodz.edu.pl
IV TF – m.pluta@zsr.elodz.edu.pl
IV THP – d.jalbrzykowska-fraczyk@zsr.elodz.edu.pl
IVH TAO – m.szczesniak-wojtania@zsr.elodz.edu.pl
I fa – r.borowski@zsr.elodz.edu.pl
II fjS – a.kanwal@zsr.elodz.edu.pl
II fjG – m.paliga@zsr.elodz.edu.pl
III fa – b.karga@zsr.elodz.edu.pl
III fb – w.pokora@zsr.elodz.edu.pl

Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła
m.jozefaciuk@zsr.elodz.edu.pl

Szanowni Państwo.  Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole

Wirtualny spacer po budynku A
Wirtualny spacer po Budynku B
Wirtualny spacer po budynku laboratorium

Również w okresie Świąt Wielkanocnych Fundacja Wsparcia Psychospołecznego prowadzi dla łodzian nieprzerwanie poradnictwo psychospołeczne i rodzinne w rozwiązywaniu problemów osobistych, małżeńskich i wychowawczych. Kontakt z nami możliwy jest każdego dnia – również w dni świąteczne (jednorazowy lub cykliczny). Obecnie preferowana forma udzielania wsparcia to poradnictwo telefoniczne, natomiast w miarę potrzeb nie wykluczamy wizyt bezpośrednich (na otwartej przestrzeni lub ewentualnie w gabinecie). Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 794 430 463.

Pomoc udzielania jest nieodpłatnie dzięki dotacji Miasta Łódź.

Rafał Osiński – pedagog, mediator, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego
Fundacja Wsparcia Psychospołecznego

Od poniedziałku 30 marca 2020 każda łódzka poradnia uruchomiła infolinię dla rodziców i dzieci, rodzic będzie mógł otrzymać telefoniczne porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji (brak kontaktów z rówieśnikami). Podczas dyżurów telefonicznych będzie można tez porozmawiać o lękach związanych z epidemią. Poniżej podaję kontakty, na stronach internetowych każdej poradni można zaleźć szczegółowe informacje:

Lp. Placówka Dyrektor Godziny konsultacji tel. Telefon E-mail
1 PPP  nr 1 Jolanta Gajewska-Banasiak od 8 do 16 42 651-49-72 kontakt@ppp1.elodz.edu.pl
2 PPP  nr 2 Joanna Szerszenowicz-Jabłońska od 8 do 18 694-230-492 kontakt@ppp2.elodz.edu.pl
3 PPP nr 3 Marek Kubiak od 8 do 18  793-817-999 kontakt@ppp3.elodz.edu.pl
4 PPP nr 4 Agnieszka Bielawska-Adamczyk od 8 do 18 530- 622 -874 kontakt@ppp4.elodz.edu.pl
5 PPP  nr 5 Barbara Łaska od 8 do 18 786 -084- 884 kontakt.pomoc@ppp5.elodz.edu.pl
6 PPPnr 6 Katarzyna Bulewicz od 8 do 18 511-950-832 kontakt@ppp6.elodz.edu.pl
7 PPP dla Młodzieży Dariusz Nowak od 8 do 18 533-575-353 kontakt@pppdm.elodz.edu.pl
8 SPPPDZidDzWR  …. Agnieszka Nowak od 8 do 18 789-385-791 sekretariat@spppdz.elodz.edu.pl
9 SPWRiT Elżbieta Wieszczak od 8 do 20 538-359-606  kontakt@spwrit.elodz.edu.pl

Zaktualizowane plany lekcji obowiązujące w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 znajdują się tutaj

Nowy regulamin zwalniania i usprawiedliwiania uczniów znajduje się tutaj

Wzór zwolnienia można pobrać tutaj

Wzór usprawiedliwienia można pobrać tutaj

Nie ma konieczności stosowania w/w druków, natomiast zwolnienie lub usprawiedliwienie musi zawierać wskazane na wzorach dane.