Życzenia świąteczne dla wszystkich sympatyków ZSR
Wirtualny spacer po budynku A
Wirtualny spacer po Budynku B
Wirtualny spacer po budynku laboratorium

Również w okresie Świąt Wielkanocnych Fundacja Wsparcia Psychospołecznego prowadzi dla łodzian nieprzerwanie poradnictwo psychospołeczne i rodzinne w rozwiązywaniu problemów osobistych, małżeńskich i wychowawczych. Kontakt z nami możliwy jest każdego dnia – również w dni świąteczne (jednorazowy lub cykliczny). Obecnie preferowana forma udzielania wsparcia to poradnictwo telefoniczne, natomiast w miarę potrzeb nie wykluczamy wizyt bezpośrednich (na otwartej przestrzeni lub ewentualnie w gabinecie). Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 794 430 463.

Pomoc udzielania jest nieodpłatnie dzięki dotacji Miasta Łódź.

Rafał Osiński – pedagog, mediator, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego
Fundacja Wsparcia Psychospołecznego

Szanowni Rodzice, Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie, Szanowne Uczennice,
Ufam, że wszystko u Państwa i Waszych najbliższych w porządku.

Jak co tydzień, kilka informacji:

1. Pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/1F2zt_mPOvZJiGSAEDJp8bkMSeZHgsPyB?usp=sharing znajdą Państwo zadania oraz notatki na następny tydzień w podziale na klasy oraz poszczególne dni w planie lekcji.

2. Przypominam, że od 9.04 (włącznie) do 14.04 (włącznie) uczniowie mają ferie wielkanocne. Według wiedzy na dzień dzisiejszy (05.04.2020), wracamy do szkoły w formie stacjonarnej od 15.04. Jeśli to się zmieni, zostaną Państwo poinformowani.

3. Adres internetowy szkoły to www.zsp21.szkoly.lodz.pl lub www.zsrz.szkoly.lodz.pl . Proszę śledzić regularnie informacje tam zamieszczane. Informuję również, że szkoła działa w godzinach 6.30-15.30. Jeśli potrzebują Państwo zaświadczenie czy załatwić inne sprawy urzędowe, zapraszam najpierw do kontaktu telefonicznego a później do szkoły (usprawni to i przyspieszy proces).

4. Uczniom zgłoszonym do przystąpienia do egzaminu maturalnego przypominam, że trwa akcja matur próbnych z CKE – http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20200324_proba_em.pdf

5. Informacja dla klas III – w niedługim czasie miały rozpocząć się praktyki zawodowe. Ze względu na obecną sytuację spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemii, zrozumiałym jest, że zaplanowane wcześniej praktyki nie mogą się odbyć w tym terminie. Jednocześnie rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwia odbycie uczniom praktyki zawodowej do końca roku szkolnego 2019/2020 (czyli do 31.08.2020). Uważam, że nowym terminem praktyk zawodowych może być wybrane przez Pracodawców w porozumieniu z uczniem 20 dni w okresie 15.06-17.07 – istnieje możliwość, że termin ten będzie już bezpiecznym terminem. Wybór tych dat nie jest przypadkowy. Od 22.06 do 09.07 uczniowie podchodzą do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (najczęściej są to dwa dni).

Życzę wszystkim Państwu zdrowia.

Z poważaniem
Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach zostały zawieszone do 10 kwietnia.W tym roku na ten czas nałożyła się wiosenna przerwa świąteczna w szkołach (od 9 do 14 kwietnia). Co to oznacza ❓
W czwartek, 9 kwietnia i w piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zdalnej nauki.
/czytaj więcej/ https://www.facebook.com/hashtag/naukazdalna?epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCTnG9_Fh_tHeujD6m474vEodXClslzyzpM1a-HPn6sWNAorfYDvyshrZb8FMAaAXVZGuIKR-BbrITSCopjoCKZCCA_-6ORxsfBTzZ-ff6cPVX7FhvZcsQen_l6dMCpDd2gJj9FDQ7PK7lN0I5wvYHay8nvbV1bv3f0odIgpibYY1m1zGiC4p_rOOwDIXQsVmUti6MmCT6yvAWb8kILRC8BX842woKZ0jcJgDeumqIAzPVTGL__3DmaDbxMG-p_LsimDMLhTKoNCrMktuVT2iUJNIxkZeOIpvyAGIT94NMWQ4m5vm4OQ66TsiLeH7CYPhZiGrQLnXr82VsmGFPULhasvcd-G3XTsUujEJVuoFMQtdDriJcFmaxCywEqTDtsaj1DIA&__tn__=%2ANK%2AF
Małgorzata Moskwa-Wodnicka
Wiceprezydent Miasta Łodzi

Zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez Premiera i Ministra Zdrowia:

od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.


Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki.


Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.


Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ

Berenika Bardzka

Od poniedziałku 30 marca 2020 każda łódzka poradnia uruchomiła infolinię dla rodziców i dzieci, rodzic będzie mógł otrzymać telefoniczne porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji (brak kontaktów z rówieśnikami). Podczas dyżurów telefonicznych będzie można tez porozmawiać o lękach związanych z epidemią. Poniżej podaję kontakty, na stronach internetowych każdej poradni można zaleźć szczegółowe informacje:

Lp. Placówka Dyrektor Godziny konsultacji tel. Telefon E-mail
1 PPP  nr 1 Jolanta Gajewska-Banasiak od 8 do 16 42 651-49-72 kontakt@ppp1.elodz.edu.pl
2 PPP  nr 2 Joanna Szerszenowicz-Jabłońska od 8 do 18 694-230-492 kontakt@ppp2.elodz.edu.pl
3 PPP nr 3 Marek Kubiak od 8 do 18  793-817-999 kontakt@ppp3.elodz.edu.pl
4 PPP nr 4 Agnieszka Bielawska-Adamczyk od 8 do 18 530- 622 -874 kontakt@ppp4.elodz.edu.pl
5 PPP  nr 5 Barbara Łaska od 8 do 18 786 -084- 884 kontakt.pomoc@ppp5.elodz.edu.pl
6 PPPnr 6 Katarzyna Bulewicz od 8 do 18 511-950-832 kontakt@ppp6.elodz.edu.pl
7 PPP dla Młodzieży Dariusz Nowak od 8 do 18 533-575-353 kontakt@pppdm.elodz.edu.pl
8 SPPPDZidDzWR  …. Agnieszka Nowak od 8 do 18 789-385-791 sekretariat@spppdz.elodz.edu.pl
9 SPWRiT Elżbieta Wieszczak od 8 do 20 538-359-606  kontakt@spwrit.elodz.edu.pl

Szanowni Rodzice, Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie, Szanowne Uczennice,

Mam nadzieję, że pozostają Państwo oraz najbliżsi Państwa w zdrowiu. Jeśli potrzebują Państwo pomocy, chętnie jako szkoła i jako ludzie wspomożemy i pomożemy.

Pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/1chSgwXQMgbOqb4UWHU6ErokFCylmBHAC?usp=sharing znajdą Państwo zadania oraz notatki na następny tydzień w podziale na klasy oraz poszczególne dni w planie lekcji.

Przypominam, że 31.03.2020 mija termin złożenia deklaracji dla osób, które chcą poprawić wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wystarczy wypełnić deklarację, podpisać, zeskanować i przesłać na adres kontakt@zsr.elodz.edu.pl

Adres internetowy szkoły to www.zsp21.szkoly.lodz.pl lub www.zsrz.szkoly.lodz.pl . Ze względu na niezależne od Szkoły pozycjonowanie stron przez wyszukiwarkę Google, wiem, że ostatnio były problemy.

Uczniów zgłoszonych do przystąpienia do egzaminu maturalnego, proszę o zapoznanie się z komunikatem Dyrektora CKE – http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20200324_proba_em.pdf

Życzę wszystkim Państwu zdrowia.

Z poważaniem

Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Szanowni Państwo,
terminy konsultacji z nauczycielami znajdą Państwo pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/1xonfa4RLOErMjb0R_a1iNbhblZHLP68T/view?usp=sharing


Można kontaktować się z nauczycielem za pomocą poczty e-mail lub w inny wskazany przez nauczyciela sposób. Każdy z nauczycieli ma pocztę służbową stworzoną w ten sam sposób – inicjał imienia . nazwisko @zsr.elodz.edu.pl (np. m.jozefaciuk@zsr.elodz.edu.pl) w przypadku nauczycieli z podwójnym nazwiskiem oba nazwiska są zawarte w adresie np. m.jozefaciuk-kowalski@zsr.elodz.edu.pl). W razie wątpliwości dotyczącej nazwiska lub imienia nauczyciela, przypominam, że w zakładce z planami znajdują się również plany nauczycieli wraz z ich danymi.


Szanowni Rodzice, Szanowni Państwo,
Szanowni Uczniowie, Szanowne Uczennice,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informuję, że od dnia 25.03.2020:

1. Sposób realizacji zadań polegał będzie na dostępności nauczyciela w godzinach wynikających z planu lekcji  w taki sposób aby uczniowie mogli zadać pytanie i dostać odpowiedź (poczta email, skype czy inne media), a nowy materiał, w miarę możliwości, będzie przekazany w formie video/prezentacji z omówieniem lub tekstu.

2. Zakres treści oraz terminowość dokładnie będzie zgadzała się z zajęciami oraz godzinami wynikającymi z planu lekcji (wraz z przerwami na odpoczynek od komputera).

3. Uczniowie/uczennice na bieżąco będą dostawali informację na temat ich postępów w nauce oraz ocenach, a rodzice będą informowani na prośbę rodzica przez nauczyciela wystawiającego ocenę lub wychowawcę klasy.

4. Jeśli chodzi o egzamin klasyfikacyjny czy poprawkowy oraz inne sprawdziany typu „prace klasowe” będą one przeprowadzane indywidualnie poprzez medium audio-wideo typu Skype.

5. Każdy z nauczycieli dookreśli w przesyłanych materiałach źródła informacji i materiały niezbędne do realizacji zajęć.

6. Terminy konsultacji dla rodziców oraz uczniów z nauczycielem są godzinami przewidzianymi w planie lekcji na zajęcia szkolne, a przede wszystkim na godzinę wychowawczą. Każdy z nauczycieli będzie dodatkowo przeprowadzał w trzy dni godzinne konsultacje (grafik pojawi się na stronie internetowej).

Z poważaniem,
Marcin Józefaciuk
Dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła

Drodzy Uczniowie, drogie Uczennice,
Szanowni Państwo
Ufam, że wszyscy dobrze się czują. W sobotę został do Was wysłany e-mail. Jeżeli nie dotarł, proszę o kontakt z wychowawcą lub szkołą aby poprawić e-mail.

Pod adresem https://drive.google.com/drive/folders/12MzB8QrjR_oZNYxwEEFLhUwURIANhXhm?usp=sharing znajdziecie zadania wstawione przez nauczycieli dla Was na ten tydzień.
W najbliższym czasie pojawi się informacja na temat dalszego planu realizacji zajęć w formie zdalnej.

Życzę zdrowia
Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła

Szanowni Zdający/Zdające egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy,
Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE (
https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200318%20Informacja%20Wyniki%20EPKwZ.pdf ) informuję, iż:
1. Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail do sekretariatu szkoły.
2. Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronie internetowej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Marcin Józefaciuk

Szanowni Rodzice, Opiekunowie naszych uczniów,
Drodzy Uczniowie,

Nauczyciele szkoły przygotowali dla swoich uczniów zadania oraz materiały do pracy własnej. Można je znaleźć na stronie https://drive.google.com/drive/folders/1vwHVFZTusVzlhT_TBLC9X5ivPnl9Xvlx?usp=sharing
Ważne jest, aby nie zaprzepaścić nauki i nie potraktować okresu zawieszenia zajęć analogowych jak wakacje czy ferie. Zawsze byłem dumny z uczniów naszej Szkoły, że potrafią poświęcić się swojej pasji – swojemu zawodowi. Proszę być w stałym kontakcie z nauczycielami prowadzącymi – służą swoją pomocą, wiedzą oraz słowem, dobrze o tym wiecie.
Jednak teraz najważniejsza jest systematyczność oraz motywacja. Drodzy uczniowie, przejrzyjcie materiały dotyczące Was i wyznaczcie sobie plan tak, abyście wyrobili się z materiałem. W plikach macie dokładnie podane przez nauczycieli co i jak oraz do kiedy należy zrobić.

Życzę Wam powodzenia oraz systematycznej pracy tak, aby każdy mógł na spokojnie rozliczyć się z prac do końca tygodnia.

Życzę Państwu i naszym bąbelkom dużo zdrowia.
Marcin Józefaciuk

Szanowni Państwo,  

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. W godz. 10 – 13 na kanale youtube.pl/lodztube będą transmitowane bezpłatne zajęcia dla maturzystów z przedmiotów obowiązkowych tj. języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego i niemieckiego. Chcemy w ten sposób pomóc uczniom klas maturalnych w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości. (…)
Lekcje będą trwały do 25 marca 2020 r. Z wyjątkiem środy 18 marca 2020 r., kiedy jest sesja Rady Miejskiej

Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi

Szanowni Państwo, zamknięcie szkół to nie jest prezent dla uczniów, ale dowód troski o ich bezpieczeństwo. Znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej, dlatego proszę by wytłumaczyli Państwo dzieciom, jak ważne jest teraz ograniczenie kontaktów z rówieśnikami, bywanie na spotkaniach towarzyskich, w klubach czy galeriach. Rozumiem, że młodość ma swoje prawa, ale teraz świat wirtualny jest bezpieczniejszy niż realny. Tylko unikając skupisk ludzkich możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusów.
Kieruję się troską o zdrowie Państwa dzieci, proszę o zrozumienie i wsparcie.

Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego informuje, że nauczyciele pozostają w gotowości do pracy oraz wykonują swoją pracę zdalnie.

Realizacja podstawy programowej będzie odbywała się w miarę możliwości poprzez zadania opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz wysłanie rozwiązań na adres e-mail nauczyciela.
Nauczyciele będą dostępni pod adresami e-mail zgodnie z planem lekcji. Najpóźniej we wtorek, 17.03.2020, pojawią się na stronie internetowej zadania do wykonania dla uczniów każdej z klas.

Proszę o regularne sprawdzanie strony szkoły.

Z poważaniem,
Marcin Józefaciuk
Dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Szanowni Rodzice, na stronie internetowej ZUS mogą Państwo znaleźć informacje dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego wraz ze wzorem oświadczenia. czytaj więcej…

Szanowni Państwo

Informuję, iż zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkół Rzemiosła w tym okresie zostają zawieszone.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy oraz pracują systemem zdalnym (można kontaktować się z nauczycielem za pomocą poczty e-mail). Każdy z nauczycieli ma pocztę służbową stworzoną w ten sam sposób – inicjał imienia . nazwisko @zsr.elodz.edu.pl (np. m.jozefaciuk@zsr.elodz.edu.pl) w przypadku nauczycieli z podwójnym nazwiskiem oba nazwiska są zawarte w adresie np. m.jozefaciuk-kowalski@zsr.elodz.edu.pl). W razie wątpliwości dotyczącej nazwiska lub imienia nauczyciela, przypominam, że w zakładce z planami znajdują się również plany nauczycieli wraz z ich danymi.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach

Pełną treść komunikatu MEN znajdą Państwo pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

W związku z powyższym przełożone zostają planowane na 12.03 zebrania z rodzicami, planowane na 25.03 drzwi otwarte oraz konkurs fryzjersko-florystyczny.


Proszę o regularne śledzenie informacji, które będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła
im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Zaktualizowane plany lekcji obowiązujące w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 znajdują się tutaj

Nowy regulamin zwalniania i usprawiedliwiania uczniów znajduje się tutaj

Wzór zwolnienia można pobrać tutaj

Wzór usprawiedliwienia można pobrać tutaj

Nie ma konieczności stosowania w/w druków, natomiast zwolnienie lub usprawiedliwienie musi zawierać wskazane na wzorach dane.

Szanowni Państwo, rusza kolejna edycja projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” oraz ogłoszonym naborem wniosków stypendialnych.

Szczegółowe informacje o projekcie można pozyskać na stronie internetowej: www.zawodowcy.lodzkie.pl

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Łódzkie Przyjazne Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod nr tel. 42/ 212-34-06, 42/ 212-34-6542/ 212-35-05,e-mail: zawodowcy@lodzkie.pl

Siedziba Biura Projektu: ul. Gabriela Narutowicza 122, 90-145 Łódź.

W przypadku, kiedy dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, proszę aby bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).