Plan lekcji II semestr

Szanowni Państwo,
Plan lekcji na II semestr znajduje się tutaj

W związku z niemożliwością sprawnego rozpoczęcia zajęć od poniedziałku, ogłaszam dzień 18.01.2021 dniem wolnym od zajęć dydaktycznych z puli dni do dyspozycji dyrektora. Zachęcam jednak do kontaktu elektronicznego z nauczycielami.

Z poważaniem
Marcin Józefaciuk
Dyrektor ZSR