Kształcenie praktyczne II semestr

Wracamy do rzeczywistości i w związku z tym, kilka informacji :

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od poniedziałku, 18 stycznia szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, na takich zasadach jak przed feriami, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego. W związku z tym, 18.01 dostaną Państwo pełną informację na temat które z zajęć kształcenia praktycznego oraz w którym zawodzie będą realizowane zdalnie, a które stacjonarnie.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Więcej informacji na temat zakończenia ferii zimowych można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

UWAGA– terminy oraz wytyczne do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajdują się tutaj

Marcin Józefaciuk
Dyrektor ZSR