Deklaracje egzamin zawodowy

Sposoby składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
1. Wypełnienie w domu, wydrukowanie, podpisanie i przyniesienie do szkoły (na portiernię lub do sekretariatu)
2. Wypełnienie w domu, wydrukowanie, podpisanie i przesłanie jej pocztą tradycyjną na adres szkoły
3. Wypełnienie w domu, wydrukowanie, podpisanie, zeskanowanie oraz przesłanie mailem na kontakt@zsr.elodz.edu.pl z maila szkolnego ucznia
4. Wypełnienie w domu i przesłanie ePuapem z podpisem profilem zaufanym
5. Przyjście do szkoły, pobranie deklaracji oraz uzupełnienie jej i złożenie.

Marcin Józefaciuk
Dyrektor ZSR