Ubezpieczenie uczniów

W przypadku konieczności skorzystania z ubezpieczenia prosimy o bezpośredni kontakt z opiekunem:

Wiener TU S.A.
Vienna Insurance Group

Pani Roma Wandachowicz

Tel. 514692270

ul. Żurawia 7/9, 91-455 Łódź

Numer polisy: PWC090527