Do pobrania

Duplikat legitymacji szkolnej 9 pln.

Duplikat świadectwa 26 pln.

Opłatę należy wpłacić na konto bankowe:

56 1240 1037 1111 0011 0919 0698

Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi,

ul. Żubardzka 2

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Wpłata na duplikat świadectwa” lub „Wpłata na duplikat legitymacji” oraz podanie imienia i nazwiska. Podpisany wzór wniosku oraz kopie potwierdzenia przelewu należy dostarczyć na adres szkoły lub przesłać za pośrednictwem portalu ePUAP.