Do pobrania

Opłatę za duplikaty

Duplikat Legitymacji szkolnej 9 pln.

Duplikat świadectwa 26 pln.

Należy wpłacić na konto bankowe:

90 1560 0013 2028 0050 4511 0005

Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi, 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 2

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Wpłata na duplikat świadectwa imię i nazwisko” lub „Wpłata na duplikat świadectwa imię i nazwisko”. Podpisany wzór wniosku oraz kopie potwierdzenia przelewu należy dostarczyć na adres szkoły lub przesłać za pośrednictwem portalu ePUAP