Dla rodzica

Opłatę za duplikat świadectwa w wysokości 26 złotych należy wpłacić na konto bankowe:

90 1560 0013 2028 0050 4511 0005

Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi, 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 2 z dopiskiem „Wpłata na duplikat świadectwa”. Podpisany wzór wniosku należy dostarczyć na adres szkoły lub przesłać za pośrednictwem portalu ePUAP