rekrutacja

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Adres strony systemu rekrutacji:

https://lodzkie.edu.com.pl

Harmonogram rekrutacji elektronicznej

13 maja – 25 czerwca 2019 r. do godz. 12:00

– elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły,

– składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko w szkole pierwszego wyboru,

uwaga: w dniach 23 maja – 31 maja 2019r. odbędą się w szkołach próby

sprawności fizycznej, sprawdziany kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych, artystycznych.

Wynik podany zostanie w dniu 5 czerwca 2019r.

21 czerwca – 25 czerwca 2019 r . do godz. 12.00

uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach

egzaminu ośmioklasisty lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu

gimnazjalnego (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru).

do 18 lipca 2019 r. do godz. 12.00

wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badanie lekarskie o braku

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu – kandydatowi

z listy zakwalifikowanych.

16 lipca 2019 r. do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych.

16 lipca od godz. 12.00 – 24 lipca 2019 r. do godz. 12.00

potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez rodziców lub kandydatów pełnoletnich.

25 lipca 2019 r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020

1. Oferta szkół jest widoczna w systemie.

2. Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje

 i składa tylko w szkole ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej pierwszego wyboru.

3. Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydatów.

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
Absolwenci gimnazjum
zawódJęzyki obcePrzedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.Technikumtechnik hodowca konijęzyk angielskijęzyk polski
język niemieckimatematyka
język obcy
biologia
2.Technikumtechnik usług fryzjerskichjęzyk angielskijęzyk polski
chemiajęzyk niemieckimatematyka
wiedza o społeczeństwiejęzyk obcy
biologia lub chemia
3.Technikumtechnik optykjęzyk angielskijęzyk polski
technik pszczelarzjęzyk niemieckimatematyka
matematyka/biologiajęzyk obcy
język angielskigeografia lub biologia
4.Technikumtechnik architektury krajobrazujęzyk angielskijęzyk polski
technik ogrodnikjęzyk niemieckimatematyka
biologiajęzyk obcy
geografia/wiedza o społeczeństwiegeografia lub biologia
5.Branżowa Szkoła I stopniafryzjerjęzyk angielski lubjęzyk polski
jeździecjęzyk niemieckimatematyka
język obcy
zajęcia artystyczne
Absolwenci szkoły podstawowej
Lp.Typ szkołyPrzedmiotyJęzyki obcePrzedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
z rozszerzonym programem nauczania / profil/ zaw
1.Technikumtechnik usług fryzjerskichjęzyk angielskijęzyk polski
chemiajęzyk niemieckimatematyka
wiedza o społeczeństwiejęzyk obcy
biologia lub chemia
2.Technikumtechnik hodowca konijęzyk angielskijęzyk polski
technik pszczelarzjęzyk niemieckimatematyka
biologiajęzyk obcy
język angielskigeografia lub biologia
3.Technikumtechnik architektury krajobrazujęzyk angielskijęzyk polski
technik ogrodnikjęzyk niemieckimatematyka
technik optykjęzyk obcy
biologia/matematykageografia lub biologia
geografia/wiedza o społeczeństwie
4.Branżowa Szkoła I stopniafryzjerjęzyk angielski lubjęzyk polski
jeździecjęzyk niemieckimatematyka
język obcy
plastyka lub technika

Informacje na temat naboru do szkół ponadgimnazjalnych